כל סוגי הרכבים
הסדרים מול כל הבנקים
אחריות יצרן
החזר חודשי קבוע
טרייד אין עתידי בהתחייבות
שירות אישי ומקצועי
ללא קנסות יציאה
רכב על שמך מהיום הראשון
עד 14 ימי הספקה
פתרונות מימון חכמים
כל סוגי הרכבים
הסדרים מול כל הבנקים
אחריות יצרן
החזר חודשי קבוע
טרייד אין עתידי בהתחייבות
שירות אישי ומקצועי
ללא קנסות יציאה
רכב על שמך מהיום הראשון
עד 14 ימי הספקה
פתרונות מימון חכמים